LAMAN UTAMA | SEBARKAN ILMU
 

 

Kehidupan adalah anugerah utama Illahi. Anugerah kehidupan memberi gambaran kebesaranNya buat kita manusia, yang wajib kita syukuri dan hargai.

Internet adalah kemudahan buat umat manusia. Justeru itu, manafaatkan ia untuk kesejahteraan diri kita dan umat sejagat. Sentiasalah kita beringat, apa yang kita lakukan, akan dipertanggungjawabkan pada kemudian hari.

Gunakan sebaik-baiknya kurnia Allah swt kepada kita. Halalkan kegunaan akal, hati dan lidah pada perkara yang bakal membawa kecemerlangan diri kita dunia dan akhirat. Kita hidup hanya sekali. Sekali 'pergi' tak kan kembali. Buat baik berpada-pada, dan buat jahat JANGAN sekali-kali.

Kewujudan website dakwah2u dengan blog sebagai wadah untuk meningkatkan nilai diri. Bermatlamatkan penyatuan ummah dengan ciri-ciri kemurnian budi dan budaya. Walaupun, dunia terus maju dengan teknologi, kita akan terus kekal dengan akhlak dan jati diri insani.

 

 

 
06 November 2009
Perkara halal yang paling dibenci Allah
Pembentukan keluarga yang berjaya ialah yang mampu mengikat
perasaan suami isteri dengan ikatan yang saling mengerti antara satu sama lain.
Ikatan yang melahirkan suasana bahagia dengan hiasan cahaya mata yang
menjadikan kehidupan rumah tangga aman sejahtera dan bahagia.

Kebahagiaan rumah tangga bergantung kepada kedamaian. Tanpa
kedamaian, kehidupan berumah tangga tiada ertinya. Malah ia akan menjadi
suatu gelanggang permusuhan dan pergaduhan di antara suami dan isteri. Bila
perkara ini berlaku sudah tentu sebuah rumah tangga tersebut terdedah kepada
kehancuran. Maka bagi mewujudkan kedamaian rumah tangga, tanggungjawab
adalah kunci yang paling utama di mana tanggungjawab tersebut bukan sahaja
terbatas sekadar menyediakan tempat tinggal dan memenuhi segala tuntutan
fizikal seperti pakaian, makan minum, kenderaan dan sebagainya. Malah
tanggungjawab yang lebih khusus dan lebih utama ialah memberi kasih sayang,
menjaga hati dan perasaan pasangan. Oleh itu Islam mengadakan undangundang
yang lengkap bermula daripada seseorang itu merancang hendak
berkahwin hinggalah ke peringkat perceraian sekiranya hubungan suami isteri itu
tidak dapat diperbaiki lagi. Talak Perkara halal yang paling dibenci Allah.

Perkahwinan dan Perceraian

Perkahwinan :

Perkahwinan merupakan satu komitmen yang serius di antara lelaki dan
perempuan untuk hidup bersama sepanjang hayat. Tujuan berumah tangga
ialah untuk “mencari ketenangan dan kedamaian di dalam hidup” : (ar-Rum
ayat 21

1) Memandangkan perkahwinan dan pembentukan keluarga ini sangat penting
maka perkahwinan tidak boleh dianggap sebagai suatu perkara yang mudah dan
ringan kerana kewajipan yang dipertanggungjawabkan adalah sangat besar.
Oleh itu setiap pasangan yang hendak berkahwin terutama yang masih muda
hendaklah disedarkan apakah dia sudah layak untuk berumah tangga atau
mampu untuk berkahwin? Sudahkah bersedia dengan ilmu pengetahuan?
Sekurang-kurangnya sekadar yang patut diketahui oleh bakal seorang suami
atau isteri, kewajipan menjadi seorang suami contohnya, hukum hakam yang
berkaitan dengan soal suami isteri dan tatasusila hidup berkeluarga.
Kedamaian hidup berumah tangga mestilah diatur sejak di awal
perkenalan iaitu mesti diselidiki latar belakang pasangan di peringkat pemilihan
pasangan lagi. Sekiranya pihak lelaki atau wanita mengikut kriteria yang
dianjurkan oleh Islam, insyaAllah akan ada kerukunan dalam perkahwinan.
Selain itu pasangan yang ingin berkahwin juga hendaklah memahami dengan
sebenarnya apakah tujuan di sebalik sesuatu perkahwinan tersebut. Andainya
perkahwinan itu sekadar memenuhi tuntutan nafsu dan melayan kehendak tanpa
memikirkan tujuan yang sebenarnya, maka perkahwinan tersebut akan lebih
terdedah kepada kehancuran. Justeru, bagi menjamin keharmonian, sesebuah
keluarga Islam mestilah mempunyai kekuatan iman dan taqwa, pengetahuan
dan tatacara hidup serta akhlak yang mulia.

Perceraian/ talak :

Cerai atau disebut juga sebagai talak mempunyai dua pengertian, dari segi
bahasa bermaksud melepaskan ikatan, manakala dari segi syarak ialah
melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu. Islam memberikan kuasa
talak kepada pihak suami manakala pihak isteri juga boleh menuntut perceraian
dalam bentuk-bentuk lain sama ada secara khuluk (tebus talak), fasakh dan
taklik melalui saluran Mahkamah Syariah. Ada tiga jenis talak yang perlu
diketahui oleh setiap pasangan suami isteri.

i) Talak Soreh iaitu talak yang jelas dan nyata. Contohnya suami telah
berkata: Aku jatuhkan kamu dengan talak satu; atau seumpamanya.

ii) Talak Kinayah, iaitu talak yang memerlukan kepada niat di mana ada
kalanya lafaz yang diucapkan itu berbeza-beza tetapi niatnya memang
hendak menceraikan isterinya. Contohnya suami berkata kepada
isterinya: Engkau tidak boleh aku gunakan lagi; atau kata-kata yang
seumpamanya.

iii) Talak Taklik iaitu talak yang bergantung kepada sesuatu perkara atau
perbuatan. Contohnya suami berkata: Jika engkau keluar dari rumah ini,
engkau aku talakkan dengan talak satu. Ia juga boleh berlaku apabila
suami berkata: Kalau aku kahwin lagi satu, engkau aku talak.
Sebagaimana cerai yang menunjukkan keterbukaan Islam dalam menyelesaikan
konflik rumah tangga begitulah juga Islam bersikap terbuka dalam
menyelamatkan sesebuah rumah tangga di mana telah disyariatkan adanya
tempoh iddah yang antaranya bertujuan untuk menilai kembali kesilapan,
menimbulkan penyesalan kerana keterlanjuran bertindak dan membolehkan
pasangan suami isteri menyambung ikatan kasih sayang mereka sebagaimana
sebelumnya melalui rujuk. Firman Allah SWT yang bermaksud: Talak (yang
boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali, setelah itu bolehlah ia (rujuk dan)
dipegang terus (isterinya) dengan cara yang sepatutnya (makruf) atau
dilepaskannya (menceraikannya) dengan cara yang baik. (al-Baqarah: 229)

Faktor perceraian

“Sedangkan lidah lagi tergigit, inikan pula suami isteri”. Sebenarnya ramai
pasangan suami isteri tidak mencapai tujuan perkahwinan yang sebenarnya
dalam erti kata tidak ada kebahagiaan rumah tangga. Pelbagai bentuk konflik
dihadapi dalam ikatan perkahwinan mereka di mana konflik yang dilalui ini
andainya tidak dapat diatasi pasti memaksa sesuatu pasangan terbabit mencari
jalan muktamad iaitu bercerai yang memansuhkan ikatan perkahwinan.
Berdasarkan aduan yang diterima oleh Unit Perunding dan Pembangunan
Keluarga di beberapa Jabatan Agama Islam di negara ini, terdapat beberapa
faktor yang menyebabkan berlakunya perceraian seperti:

i) Salah seorang pasangan atau kedua-duanya meneruskan kebiasaan
tingkah laku dan sikap yang tidak sesuai dengan alam perkahwinan.
Bertindak bersendirian tanpa mengambil kira kesan kepada pasangan atau
perkahwinan. Membiarkan pasangan membuat tindakan secara sendirian.

ii) Penguasaan kefahaman terhadap agama berhubung dengan kehidupan
suami isteri kurang atau keluar daripada tuntutan Islam sebenar (kesan
kepada nilai dan personaliti).

iii) Pengurusan ekonomi rumah tangga tidak diuruskan mengikut konsep
kehidupan berumah tangga Islam iaitu berkongsi, bertolak ansur dan
mengutamakan yang utama.

iv) Pengurusan cara hidup keluar dari kawalan sosial dan syariat Islam seperti
minum arak, judi, menyalahgunakan dadah, berzina dan sebagainya.

v) Pengurusan hubungan dan komunikasi dengan pasangan dan keluarga
tidak lancar seperti mengutamakan diri atau keluarga sendiri lebih
daripada pasangan atau keluarga pasangan. Tidak mengambil berat
terhadap kesihatan, kebajikan pendidikan dan keperluan emosi ahli
keluarga.

vi) Menghadapi masalah peribadi yang tidak dapat dikongsi bersama
pasangan, mempunyai personaliti mendekat menjauh atau menjauh
menjauh seperti pemarah (emosional), cemburu buta, mendera dan
mementingkan perasaan sendiri.

vii) Salah seorang pasangan menghadapi masalah kesihatan seperti penyakit
yang menghalang berlaku hubungan jenis dalam jangka masa yang terlalu
lama, mempunyai nafsu seks yang terlalu tinggi atau lemah.

viii) Gagal mengimbangi tumpuan perhatian serta masa kepada pasangan dan
rumah tangga, lebih mementingkan kerjaya atau lain-lain kegiatan luar
rumah. Tidak dapat memahami budaya kerja pasangan.

ix) Pasangan tidak dapat mengawal pengaruh luaran daripada pergaulan
(kawan-kawan), persekitaran dan keluarga dalam membentuk atau
mencorak kehidupan suami isteri.

Bentuk-bentuk konflik

Terdapat tiga bentuk konflik yang biasa dihadapi oleh pasangan iaitu:

i) Nusyuz – dilakukan oleh salah seorang daripada pasangan. Dapat
dikesan melalui komunikasi pasangan seperti muka kelihatan masam,
wajah selamba atau tidak mahu bertentangan masa. Bercakap dengan
kasar atau tidak mahu bertegur sapa, pura-pura tidak mendengar atau
berkomunikasi melalui perantaraan. Tidak menghiraukan pasangan,
mengelak istimta’ dan bersetubuh. Tidak berlaku adil dalam poligami
sedangkan pasangan yang seorang lagi adalah orang yang berakhlak baik
dalam pergaulan dengan pasangannya. Bersikap atau tingkahlaku yang
membawa nusyuz kepada pasangannya.

ii) Syiqaq – Perselisihan faham suami isteri yang sudah sampai ke tahap
saling cerca-mencerca serta pukul memukul.

iii) Dharar – Penganiayaan suami kepada isteri sedangkan isteri adalah
wanita yang baik akhlaknya

Cara menangani konflik rumah tangga:

i) Mengelak keadaan yang boleh menimbulkan konflik sebagai langkah
mencegah berlakunya konflik.

ii) Mengadakan proses menyelesaikan masalah mengikut punca, bentuk dan
tahap konflik yang dihadapi oleh pasangan.

Menghindari konflik:

Walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh syarak,
namun menghindarinya punca berlakunya perceraian (konflik) adalah langkah
yang paling bijak antaranya ialah:

i) Mengesan perubahan di peringkat awal dengan memerhatikan air muka,
gerak geri dan percakapan.

ii) Elakkan dari bersangka buruk terhadap pasangan.

iii) Apabila menyedari terdapat isu-isu atau masalah yang berpotensi untuk
mengeruhkan hubungan suami isteri segera tanganinya tanpa menyimpan
sehingga menjadi banyak masalah dan melewat-lewatkan tindakan
sehingga keadaan menjadi bertambah parah.

iv) Apabila menyedari kelemahan atau kesilapan pasangan, bantu pasangan
untuk membuat perubahan atau baiki kesilapan. Berikan motivasi.

v) Apabila berhadapan dengan sesuatu isu atau masalah, pasangan perlu
menyatakan pendapat secara terbuka, tidak mengkritik pasangan atau
menyerang pasangan. Buatlah perbincangan dengan sikap tolak ansur.

vi) Dalam pergaulan, pasangan hendaklah menyelaraskan kehendaknya yang
inginkan rumah tangga bahagia dan harmoni serta bertimbang rasa dan
bersikap terbuka, sedia menerima pandangan pasangan terhadap dirinya.
Tidak cepat melenting dan sentiasa meminta maaf bila menyedari
kesalahan sendiri. Tunjukkan kasih mesra yang ikhlas dengan mencari
kekuatan dalam hubungan suami isteri.

vii) Tidak mendapatkan nasihat atau panduan daripada mereka yang tidak
mempunyai kepakaran atau tidak menyukai diri suami atau isteri.

viii) Amalkan teknik komunikasi berkesan dalam pergaulan suami isteri.

Prosedur Perceraian

Adalah disyorkan bahawa sebaik-baiknya perceraian itu hanya menjadi pilihan
terakhir jika semua cara penyelesaian lain menemui jalan buntu. Manakala
perceraian itu pula hendaklah dilakukan dengan makruf di mana perceraian itu
tidak sepatutnya digunakan untuk menjatuhkan martabat isteri. Islam telah
menetapkan peraturan perceraian dengan begitu halus dan teliti agar tidak ada
mana-mana pihak yang teraniaya di mana setiap negeri di Malaysia
menggunakan enakmen atau akta undang-undang keluarga Islam masingmasing.
Contohnya dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 47;

(1) Seseorang suami atau seseorang isteri yang hendak bercerai hendaklah
menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah
dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan satu akuan mengandungi
butir-butir mengenai perkahwinan itu dan nama, umur dan jantina anakanak,
jika ada, hasil daripada perkahwinan itu;

i) Butir-butir mengenai fakta-fakta yang memberi bidangkuasa
kepada Mahkamah di bawah Seksyen 45;

ii) Butir-butir mengenai apa-apa prosiding yang dahulu mengenai hal
ehwal suami isteri antara pihak-pihak itu, termasuk tempat
prosiding itu;

iii) Suatu pernyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai;

iv) Suatu pernyataan tentang sama ada apa-apa, dan jika ada, apakah
langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian;

v) Syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat
kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada,
peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari
perkahwinan itu, jika ada, dan pembahagian apa-apa aset yang
diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu, jika ada, jika
tiada sesuatu persetujuan tersebut telah tercapai, cadangan
pemohon mengenai hal-hal itu; dan

vi) Butir-butir mengenai perintah yang diminta.

(2) Selepas menerima sesuatu permohonan untuk perceraian, Mahkamah
hendaklah membuat satu saman untuk diserahkan kepada pihak yang
satu lagi itu bersama dengan satu salinan permohonan itu dan akuan
berkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah
mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan Mahkamah untuk
membolehkan Mahkamah menyiasat sama ada pihak yang satu lagi itu
bersetuju atau tidak terhadap perceraian itu.

(3) Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu dan
Mahkamah berpuashati selepas penyiasatan yang wajar bahawa
perkahwinan itu telah pecahbelah dengan tidak dapat dipulihkan maka
Mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talaq
di hadapan Mahkamah.

(4) Mahkamah hendaklah merekodkan hal satu talaq itu, dan hendaklah
menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang
berkenaan dan kepada Ketua Pendaftara untuk didaftarkan.

(5) Jika pihak yang satu lagi itu tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau
jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah
bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, Mahkamah hendaklah
dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu jawatankuasa
pendamai terdiri daripada seorang pegawai Agama sebagai pengerusi dan
dua orang lain, seorang untuk seorang lagi bagi isteri, dan merujuknya
kepada jawatankuasa itu.

(6) Pada melantik dua orang itu di bawah seksyen kecil (5), Mahkamah
hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib
pihak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.

(7) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada jawatankuasa pendamai
dan ia hendaklah menjalankannya.

(8) Jika jawatankuasa itu tidak bersetuju atau jika Mahkamah tidak
berpuashati tentang cara ia menjalankan perdamaian, Mahkamah boleh
memecat jawatankuasa itu dan melantik jawatankuasa lain
menggantikannya.

(9) Jawatankuasa itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam
tempoh enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh yang lebih
lama tidak sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.

(10) Jawatankuasa itu hendaklah meminta pihak-pihak terbabit hadir dan
hendaklah memberi tiap-tiap seorang dari mereka peluang untuk didengar
dan membuat apa-apa penyiasatan yang difikirkan patut dan boleh, jika ia
fikirkan perlu, menangguhkan prosidingnya dari semasa ke semasa.

(11) Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan
tidak dapat memujuk pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai
suami isteri, jawatankuasa itu hendaklah mengeluarkan suatu perakuan
tentang hal yang sedemikian itu dan boleh melampirkan pada perakuan
itu apa-apa syor yang difikirkannya patut berkenaan dengan nafkah dan
penjagaan anak-anak belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,
berkenaan dengan pembahagian harta, dan berkenaan dengan hal-hal
lain berhubung dengan perkahwinan itu.

(12) Tiada seseorang peguambela dan peguamcara boleh hadir atau
bertindakan bagi mana-mana pihak dalam sesuatu prosiding di hadapan
sesuatu jawatankuasa pendamai dan tiada sesuatu pihak prosiding di
hadapan sesuatu jawatankuasa pendamai dan tiada sesuatu pihak boleh
diwakili oleh sesiapa jua, selain daripada seorang ahli keluarganya yang
karib, tanpa kebenaran jawatankuasa pendamai itu.

(13) Jika jawatankuasa itu melaporkan kepada Mahkamah bahawa perdamaian
telah tercapai dan pihak-pihak itu telah hidup semula bersama sebagai
suami isteri, Mahkamah hendaklah menolak permohonan untuk perceraian
itu.

(14) Jika jawatankuasa mengemukakan kepada Mahkamah suatu perakuan
bahawa ia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk
pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri,
Mahkamah hendaklah menasihatkan suami yang berkenaan itu
melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah, dan jika Mahkamah tidak
dapat mendapatkan suami itu hadir di hadapan Mahkamah untuk
melafazkan satu talaq, atau jika suami itu enggan melafazkan satu talaq,
maka Mahkamah hendaklah merujuk kes itu kepada Hakam untuk
tindakan menurut seksyen 48. (15) Kehendak seksyen-kecil (5) tentang
rujukan kepada suatu jawatankuasa pendamai tidak dipakai dalam
sesuatu kes di mana pemohon mengatakan bahawa ia telah ditinggal
langsung oleh pihak yang satu lagi dan tidak tahu di mana pihak yang
satu lagi itu berada;

i) Di mana pihak yang satu lagi itu bermastautin di luar Malaysia
Barat dan ianya tidak mungkin masuk ke dalam bidangkuasa
Mahkamah yang berkenaan itu dalam masa enam bulan selepas
tarikh permohonan itu;

ii) Di mana pihak yang satu lagi itu sedang di penjara selama tempoh
tiga tahun atau lebih;

iii) Di mana pihak pemohon mengatakan bahawa pihak yang satu lagi
itu sedang mengidap penyakit otak yang tak boleh sembuh; dan

iv) Di mana Mahkamah berpuas hati bahawa ada hal keadaan yang
luarbiasa yang menyebabkan rujukan kepada suatu jawatankuasa
pendamai tidak praktik.

(15) Kecuali sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen kecil.

(16) Sesuatu talaq yang dilafazkan oleh suami atau sesuatu perintah yang
dibuat oleh Mahkamah tidak boleh berkuatkuasa sehingga tamat tempoh
‘iddah.

(17) Jika isteri hamil pada masa talaq itu dilafazkan atau pada masa perintah
itu dibuat, talaq atau perintah itu tidak boleh berkuatkuasa sehingga
berakhir kehamilan itu.

Oleh itu jika prosedur perkahwinan mesti didaftarkan maka perceraian
juga mestilah melalui saluran mahkamah serta didaftarkan. Kegagalan berbuat
demikian membolehkan pasangan dikenakan penalti oleh mahkamah. Semua ini
bertujuan untuk memelihara pasangan agar tidak mempermudahkan talaq selain
memudahkan isteri menuntut hak-hak selepas perceraian atau membuat isteri
apabila ingin berkahwin lain apabila tamatnya tempoh iddah.

Hukum perceraian melalui sistem pesanan ringkas (SMS)

Perceraian merupakan kata-kata yang senang dilafazkan oleh sesiapa jua pun.
Janji manis di alam percintaan sehingga membawa ke alam rumah tangga
kenikmatannya dirasai sekejap sahaja. Telah banyak kedengaran pada hari ini
pada suami mempermainkan perkataan talaq atau cerai kepada isterinya
disebabkan kejahilannya dalam pengetahuan tersebut (tidak memahami hukum
agama). Manakala di pihak isteri pula tidak kurang juga yang lantang menuntut
cerai daripada suami tanpa memikirkan akibat yang akan menimpa dirinya atau
anak-anaknya. Sedangkan menuntut cerai kepada suami tanpa ada sebab yang
harus di sisi syarak adalah haram sebagaimana maksud hadis Rasulullah SAW
yang bersabda: “Wanita manapun yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa
ada sebab yang syari’i maka haram baginya bau syurga” (Abu Daud dan Ibnu
Majah). Malah baginda menegaskan lagi dalam hadisnya yang lain yang
maksudnya: “Perbuatan halal yang sangat-sangat dimurkai Allah ialah talak
(perceraian).” Manakala Allah SWT pula ada berfirman yang maksudnya: “Dan
bergaullah dengan mereka (isteri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian
jika kamu (merasai) benci (disebabkan tingkah lakunya) janganlah pula kamu
terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang
Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak
untuk kamu.” (an-Nisa’: 19)

Sesungguhnya persoalan-persoalan baru mengenai perkembangan moden
yang ada kaitannya dengan hukum munakahat Islam memerlukan ijtihad
semasa. Samalah jua dengan senario cerai melalui SMS baru-baru ini yang
menimbulkan polemik yang pelbagai di kalangan masyarakat. Isu ini menjadi
lebih hangat apabila pihak media turut memberi tumpuan terutama apabila
Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur yang mengesahkan dan mensabitkan
perceraian pasangan suami isteri Shamsuddin Latif dan Azida Fazlina Abdul Latif
yang dikirimkan melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS). Ekoran daripada itu
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam
kali ke 55 yang bersidang pada 27 Julai 2003 telah membuat penelitian
mendalam dan memberi pandangan mengenai hukum perceraian melalui SMS
sebagaimana berikut:

i) Talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan
kepada isterinya secara khusus seperti melalui faksimili, SMS, e-mail dan
sebagainya merupakan talak berbentuk kinayah dan adalah sah sekiranya
disertai dengan niat.

ii) Semua perceraian perlu dikemukakan ke Mahkamah Syariah untuk
mensabitkan talak tersebut.

iii) Talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi moden
adalah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan
oleh syarak.

Kesimpulan

Sesungguhnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesiapapun tidak
dapat lari daripada kemungkinan menghadapi ujian atau konflik. Tetapi
pasangan yang sering kali menghadapi konflik dalam rumah tangga
menunjukkan bahawa kemungkinan mereka tidak pernah memikirkan secara
serius berhubung dengan perkembangan dan kehidupan normatif yang berlaku
dalam rumah tangga mereka sedangkan penilaian dalam kehidupan berumah
tangga perlu selalu dilakukan. Persoalan-persoalan seperti: “Adakah pasangan
saya berpuas hati dengan keadaan perjalanan rumah tangga saya sekarang ini?”
harus sentiasa dipersoalkan. Kehambaran dalam perkahwinan akan mula dirasai
apabila pertelingkahan sering timbul akibat daripada tidak seriusnya individu
untuk berbincang rasa tidak puas hati di antara satu sama lain.

Hakikatnya kecekapan suami dan kebijaksanaan isteri amat diperlukan di
mana dalam setiap perkahwinan perlu mempunyai matlamat di mana seorang
suami atau isteri wajib menambah dan mendalami ilmu mengenai kekeluargaan
di samping berusaha menjalankan tanggungjawab yang diberi dengan penuh
amanah demi memelihara keteguhan rumah tangganya di mana bagi seorang
suami yang menjadi ketua keluarga hendaklah lebih berhati-hati dalam
menggauli isteri mereka kerana wanita itu dicipta daripada tulang rusuk kiri lelaki
yang bengkok, maknanya jika dibiarkan sikap isteri yang tidak elok, maka sikap
itu akan kekal selama-lamanya. Lantaran itu dalam memberi nasihat kepada
isteri, hendaklah secara psikologi dan lemah lembut sehingga yang bengkok
akan lurus. Sebaliknya jika menggunakan kekerasan, maka tulang yang bengkok
itu akan mudah patah. Dengan lain perkataan jika lemah seorang pemimpin itu
maka lemahlah struktur kepimpinannya. Rasulullah pernah bersabda yang
maksudnya: “Awas! Kamu semua adalah pemimpin, bertanggungjawab
terhadap rakyatnya. Ketua negara adalah pemimpin, bertanggungjawab
terhadap rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin keluarganya, isteri adalah
pemimpin di dalam rumah suaminya, bertanggungjawab terhadap suami dan
anaknya. Dan hamba adalah pengurus harta tuannya, bertanggungjawab
terhadap rakyat di bawah pimpinannya masing-masing.”

Kempen yang dijalankan oleh kerajaan dalam mengukuhkan lagi institusi
kekeluargaan ‘Utamakan Keluarga: Semakin Hari Semakin Sayang’ seharusnya
disambut di mana kedua belah pihak mestilah sensitif dalam mengekalkan
kerukunan rumah tangga, lebih banyak bersabar dalam menelan pahit maung
kehidupan, membesarkan anak-anak dan dalam menghadapi kerenah pasangan
yang tidak menyenangkan. Mereka mestilah pandai mengambil hati antara satu
sama lain supaya tidak wujud ketegangan yang memungkinkan perceraian
kerana perceraian merupakan satu padah yang amat malang bagi sesebuah
rumah tangga. Akibat daripada perceraian bukan sahaja melibatkan pasangan
suami isteri, tetapi melibatkan anak-anak dan hubungan antara keluarga.
posted by BLOGGER @ 8:22 AM  

 

Audio-Video Ceramah Online

 Salam Ramadhan

 Penghantaran Percuma

Dapatkan Artikel Terbaru Terus ke Email Anda. Masukkan Email Anda Dibawah :-

 

 

 Kata Aluan

Gunakan lah kelebihan teknologi sebaik mungkin kerana teknologi memberi kita kemudahan untuk berdakwah dan mempertingkatkan ilmu didada.

 Mari Mendengar Bacaan Al-Quran
 Solat & Sewaktu Dengannya

Kebesaran solat 2 rakaat

Rahsia diwajibkan solat

Hadis Solat

Solat Sunat jumaat

Solat Sunat hajat

Azan dan Iqamah

Solat Sunnat Taubat

Solat Sunat Tahajjud

Tayammum

Doa selepas sembahyang

Niat Sembahyang

Rukun, batal, Sunat wuduk

Cara Berwuduk

Petua Khusyuk Solat

 Hadis & Huraian

Amalan sunat di bulan syaaban

Jangan menolak sedekah

4 Kunci kebahagiaan

Orang yang berbudi mulia

Rumahku syurgaku

Orang mati bunuh diri

Elakkan gambar-gambar binatang

Dengki dan irihati, biarlah pada tempatnya

Kualiti iman seorang muslim

Lalat dan penyakit, Rasulullah dan saintis

Dijauhkan dari neraka 70,000 Musim

Keutamaan membaca surah Al-Baqarah

5 kunci rahsia

Di atas hamparan sejadah

Pelunasan hak di padang mahsyar

Ciri kesempurnaan iman

Solat musafir

Seringan azab di neraka

Berdoalah kamu untuk saudara islam

Fadhilat & hikmah korban

Yang lebih baik dari pembantu / khadam

Kumpulan kebaikan

Fadhilat & Hikmah korban

Yg lebih baik dari khadam

Kumpulan kebaikan

Sabar mencerminkan iman

Sikap yang baik

3 Buah Masjid

Hebatnya penghuni syurga

Menjaga perasaan

Mati dgn mata terbeliak

3 Buah Masjid

Mewarnakan rambut

99 Nama Allah

Dugaan hapuskan dosa

Banyak cara untuk bersedekah

Nilai korban & solat jumaat

Manusia yang di kasihi dan dibenci oleh Nabi Saw

Curian Syaitan

Mensyukuri nikmat

3 amalan yang berkat

Alamat mimpi

Roh harum & Roh Busuk

Berlaku Adil Kepada anak

Mengeratkan persahabatan

Berusaha mencari rezeki

Menghina orang lain

Meninggalkan solat jumaat

Memutuskan silaturahim

Kaya harta dan kaya ilmu

 Kisah Nabi / Rasul

Kisah Nabi isa menghidupkan mayat

Bumi telan kaum luth

Ismail bantu bapa bina kaabah

Nazar Nabi Yaakub

Ishak lahir ketika ibunya lanjut

Syu`aib dicabar turunkan azab

Nabi zulkifli amanah, penyabar

Ayub di uji penyakit kulit

Nabi Yusuf bijak tafsir mimpi

Musa dihanyut ke sungai nil

Mukjizat nabi musa hadapi firaun

Nabi Musa bermunajat

Nabi harun fasih berbicara

Sulaiman kawal jin, haiwan

Ratu balqis tunduk kepada Nabi Sulaiman

Allah limpahkan rezeki Ilyas

Nabi Yunus ditelan ikan paus

Allah makburkan doa Nabi Zakaria

Nabi Yahya lahir berkat dia bapa

Nabi Ibrahim di ugut bapa

Kisah Cinta Adam & hawa

Kisah Nabi Sulaiman & jin

 Kisah Teladan

Kisah membantu jiran dan anak yatim

Rela dimasukkan ke neraka

Hadiah malam jumaat

Syidatina Fatimah, penghulu wanita syurga

Wangi harum Masyithah

Balasan bagi penghuni syurga

Kisah pendita yang insaf

Kisah 5 perkara aneh

Kisah anak membangkang perintah ayahnya

Kisah lelaki berbohong

Kisah pendita yang insaf

Kisah neraka jahanam

Kisah bumi dan langit

Kisah berkat membaca bismillah

Kisah pemuda beribu-bapakan babi

Dipotong tangan kerana bersedekah

Kisah si pemilih roti

Menempuh jalan kesesatan

3 watak di akhir zaman

Bayi yang berkata-kata

Anjing Musafir

2 orang yahudi dihukum mati

Taubat ikrimah bin abu jahal

Iman Ahmah bin hambal

Iman Syafie di tangkap & di rantai

Ahli ibadat dgn pelacur

2 orang yahudi dihukum mati

Detik terakhir insan mulia

Rahsia syair di atas kuburan

 Topik-topik Agama

Jumaat hari kebesaran umat islam

Kelebihan syaaban

15 Tanda kematian mulia

Solat dan 5 jenis manusia

Kebesaran solat 2 rakaat

11 jenis manusia didoa malaikat

Rahsia diwajibkan solat

Peliharalah tutur kata

Keadaan seseorang ketika sampai ajal

Penyakit uji keimanan dan kesabaran manusia

Ibadah dibulan Syaaban

Anugerah anak

Panduan bersuci

Hafal dan Syurga menanti

Api neraka padam disirami dengan air mata

Hadis Zikir

Hikmah berzikir

Kaifat perkahwinan

Waktu yg baik utk berdoa

Asas Kerukunan Islam

Tiada manusia terlepas dari iblis

Lulus ujian dibalas Syurga

Larangan meminta mati

Hikmah solat 2 rakaat

Hikmah berselawat ke atas Rasulullah

April Fool, Renungan

Ucapan kpd pengantin baru

Rasulullah rahmat semesta alam

jangan derhaka kpd ibubapa

Maulidur rasul

Solat Bina ketahanan diri

Balasan bagi penghuni syurga

Rasulullah ambik kira pandangan wanita

Ciri Pemimpin yang di redhai

Nabi tegur kesalahan secara kiasan

Rasulullah berpolitik

Adab menziarahi orang sakit

Hari valentine

Ciri-ciri isteri solehah

Hijrah pemikiran ummah

Rasulullah dihari kebangkitan

Sesal seorang ibu

Dijodohkan di syurga

Hukum Melancap atau onani

Jenis dosa & jalan taubat

Keliru nazar boleh atau tidak

Puasa

Iblis diwaktu sakaratul maut

Fadhilat Bismillah

Sejarah solat 5 waktu

Wanita yg tolak perkahwinan

Dosa mengumpat bagimana?

Utamakan membaca Al-Quran

Kelebihan bulan rejab

Haiwan yang halal & haram

15 alasan mrindui Ramadhan

Untuk apa punyai zuriat

Surah ayat Al-ikhlas

Hukum aurat wanita

Tatasusila berhadapan ibubapa

Bagaimana hilangkan marah

Rahsiakan keaiban orang lain

Pelepasan seksaan kubur

Nabi Yusuf di penjara krn fitnah wanita

10 wasiat iman hassan al-banna

Setan pun terkejut

10 pesanan Rasulullah

Hayati malam Lailatulqadar

Dialog Rasulullah dgn syaitan

Kenapa kita di uji

Pahala terakhir seorang isteri

Orang yg kaya dalam miskin

Tip murah rezeki

Kasihnya Allah pada Wanita

Wanita penghuni neraka

Soal jawab iblis dgn Allah

Tanda-tanda kiamat

Yakjuk & makjuk

Kebesaran solat & keistimewaan

Perkara sunat yang dilakukan pada hari jumaat

Rintihan roh

Ahli ibadat dgn pelacur

Abu sufyan bin haris

Mengigil lutut jin & manusia melihat neraka jahanam

 Topik Ramadhan

Amalam malam Lailatul Qadar

34 Hadis berkaitan Ramadhan

Amalam malam Lailatul Qadar

Panduan qadha puasa

Panduan solat Aidilfitri

Lailatul Qadar tanda di kasihi

Kepalsuan kelebihan terawih

Keutamaan bulan ramadhan

Tingkat ibadat malam raya

Ganjaran ikhlas puasa

Doa perlu bersungguh

Kelebihan amalan sunat

Rasulullah lebihkan dermawan

4 zikir sepanjang ramadhan

ikhlas puasa diampunkan dosa

Bidadari berhias sambut ramadhan

Taubat digalakkan

Keberkatan hadir majlis ilmu

5 perkara hindar akhlak buruk

kaitan antara puasa & sabar

Solat tahajud hidupkan malam puasa

Puasa lawan sifat nafsu, bangkit sifat sabar

Kelebihan ibadat umrah dalam bulan ramadhan

Ramadhan bersihkan jiwa

Sedekah bebuka pahala besar

Puasa sempurna jika jaga mulut

Solat malam hapuskan dosa

Sedekah eratkan ikatan

Doa ramadhan

Puasa, terawih himpunkan pahala dan hapuskan dosa

5 rahsia nikmati ibadat puasa

Tanda kedatangan Lailatul Qadar

Kelebihan 10 malam akhir ramadhan

3 amalam Nabi, 10 malam terakhir

Hikmah Lailatul Qadar

Walaupun seteguk air, sahur pelihara kesihatan

Zakat elakkan sifat mengemis

Berbuka, sahur ikut sunnah lebih menyihatkan badan

 

 Audio Ceramah / Tazkirah

Pergaulan batas susila

Hukum tawassul dlm islam

Dari mana hendak kemana

Konsep darurat dalam islam

Ciri ahli syurga&ahli neraka

Mensyukuri nikmat Allah

Penghayatan ibadah korban

Mencari permata yg hilang

Pengenalan Ulumul Quran

Sebab turunnya Al-Quran

Ramadhan bulan ibadah

Kiamat kecil

Islamkah anda

Perubatan halal & haram

Ciri orang terkena ilmu sihir

Pengenalan pada alam jin

Gangguan emosi

Rahmat disebalik dugaan

Al-Quran : petunjuk keluarga bahagia

Bagaimana beriman pada qadha dan qadar

Riba dan rasuah

Cabaran kehidupan di zaman metropolitan

Rahmat Allah dan kehidupan

Sejarah dalam ramadhan

Dosa Pahala, hublum minallah, hablum minannas

Menangis kerana takut

Rumahku syurgaku, anakku cahaya mataku

Isteri pengasih suami penyayang

11 tips memupuk kasih syg

Pengisian ramadhan 1

Pengisian ramadhan 2

Ujian dan musibah

Kemanisan ibadah

Akhlak wanita islam

Dimana kan ku cari ganti

Cermin diri

Menceritakan hal orang lain

Mengenai rasuah

Dua tanah haram

Demokrasi lemah

Tindik pusat

Celik nafsu

Perkosa isteri

Makhluk halus

Kuasa

Yang merah itu saga

Anak rintik

Cari makan

Jangan cari lain

Ghaib

Jadilah orang alim

 

 Video Ceramah / Tazkirah

Akibat Ego 1

Akibat Ego 2

Kondo di bawah tanah

Mahsyar

Dosaku 1

Dosaku 2

Bila perut berbunyi

Cinta remaja

Kasih tidak bertepi 1

Kasih tidak bertepi 2

Syurga diluar rumah 1

Syurga diluar rumah 2

Upah sembahyang 1

Upah sembahyang 2

Wahai suamiku

Cari salah

Al-furqan

Nazak

Dalam tabi'ie

Bid'aah

Untuk siapa

Hiasan adam

Sunnah nabi

Gangguan jin & syaitan

Gangguan Makhluk halus

Rahsia keruntuhan ummah

Sebab-sebab malaikat tidak masuk ke dalam rumah

Bahaya dan bencana sihir

Utuhkan madrasah, pendidikan madrasah, amanah Rasulullah

Khadijah r.a usahawan wanita terbilang 1

Khadijah r.a usahawan wanita terbilang 2

Khadijah r.a usahawan wanita terbilang 3

Keluarga bahagia

 

 Radio Dakwah

 Topik Terbaru

 Iklan Menarik

 Sebarkan Ilmu

RASULULLAH SAW BERSABDA:

"Sampaikanlah Pesananku Kepada Umatku Yang Lain Walaupun Dengan Sepotong Ayat"


Disini saya sediakan satu borang untuk sahabat-sahabat disini menyebarkan ilmu kepada rakan-rakan lain. Semoga kita mendapat keberkatan dan ganjaran dari Allah. klik disini untuk sebarkan ilmu

 

Ikuti blog ini | Follow this blog

  Produk Iklaneka

BANNERMISSNOR

 Al-Quran

 Chit-Chat Corner

 Hadith Muslim

 Infomasi

Kata Kunci
agama islam, soal jawab agama, ceramah agama, ceramah islam, download ceramah agama,koleksi tazkirah, tazkirah agama, tazkirah islam, kisah rasul, kisah nabi, audio, video, radio agama, dakwah agama, dakwah islam

UCAPAN

16/5/2007:
Selamat Menyambut Hari Guru 2007 dan Hari Ibu, tahun baru misi baru. semoga terhibur bersama blog kami

FADHILAT

1)-Barangsiapa membaca ayat kursi ketika mengiringi tiap-tiap solat fardhu, maka diampuni dosanya dan di hapuskan Allah daripadanya tiap-tiap kejahatan.

2)-Seseorang yang membaca Bismillah sebanyak 21 kali ketika hendak tidur, akan aman dariapda gangguan syaitan, kecurian, maut yang mendadak dan bala. Sementara pasangan yang membacanya ketika hendak berjimak, akan melahirkan anak yang soleh dan bagi ibu bapanya kebajikan sejumlah tarikan nafas anak itu.

KATA HIKMAH

1) Cara yang pasti untuk terlepas dari berjaya ialah terlepas peluang

2)"Jika saya ingin memulakan kembali perniagaan saya, maka saya akan memilih perniagaan network (MLM)"DONALD TRUMPH

3) "ada menyebut, 9/10 daripada rezeki berpunca daripada perniagaan" HADIS

4)Dalam tempoh lima tahun akan datang hanya wujud 2 jenis perniagaan iaitu perniagaan yang menggunakan INTERNET sebagai platform ATAU perniagaan tanpa internet yang akan terkeluar dari persaingan dunia perniagaan.” Apabila ditanya kepada beliau, bagaimana awak boleh jadi di antara orang yang terkaya di dunia? Jawab beliau,“Saya berada ditempat yang betul tepat pada masanya, saya melihat VISI dan yang sangat penting. Saya melakukan TINDAKAN!!”. BILL GATES

5) "Daripada 40 orang terkaya yang berumur di bawah 40 tahun, separuh daripada mereka berjaya melalui INTERNET."  -MAJALAH FORTUNE-

6) Jika anda mahu melakukan sesuatu anda akan mencari jalan dan jika anda tidak mahu melakukan sesuatu anda akan mencari alasan

7) Siapa yang tidak pernah gagal, dia tidak akan menjadi kaya -charles h.spungeon-

8) Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan mereka sendiri mahu mengubahnya- pepatah arab-

9) 99% kejayaan dibina dari kegagalan yang lalu, siapa yang mahu dan tidak bertindak, dia adalah haiwan perosak -willim blake-

9) Banyak hal yang kita sebut sebagai was-was untuk bertindak seringkali dapat diubah menjadi kejayaan dan keuntungan, hanya dengan mengubah sedikit sahaja sikap dalam diri seseorang daripada rasa takut bertukar untuk berjuang

10) semasa kita berhenti dari berfikir, kita biasanya terlepas satu peluang

11) Ilmu melalui bukunya, kemahiran melalui pengalamanya, kejayaan melalui usahanya


TAG
agama islam, soal jawab agama, ceramah agama, ceramah islam, download ceramah agama,koleksi tazkirah, tazkirah agama, tazkirah islam, kisah rasul, kisah nabi, audio, video, radio agama, dakwah agama, dakwah islam

Inspirasi kejayaan yang cemerlang di
www.kerjaya.net

 Waktu Solat

 Info Tetamu

 Kata Kunci

agama islam, soal jawab agama, ceramah agama, ceramah islam, download ceramah agama,koleksi tazkirah, tazkirah agama, tazkirah islam, kisah rasul, kisah nabi, audio, video, radio agama, dakwah islam, dakwah agama

 Laman istimewa

Cerpen, novel, cerita online terbaik, khas utk peminat cerpen dan novel. mempunyai lebih daripada 10,000 cerpen dan novel untuk anda baca. Anda tidak akan kecewa dengan penulisan karya dari laman ini, layari di laman

http://www.penulisan2u.net

 

Koleksi cerpen & novel online terbaik dari malaysia, singapore, indonesia dan Brunei. layari di

http://penulisan2u.blogspot.com

tip kehidupan, zodiak, petua, puisi, rahsia-rahsia ke]hidupan dibongkar, pantun dan pelbagai artikel menarik layari di http://istimewa2u.blogspot.com

Radio streaming online, Tv streaming online, surat khabar online, radio era, radio hot.fm, radio hitz, tv1, tv2, tv3, ntv7, tv8, tv9, harian metro, berita harian, utusan malaysia, the star dan lain-lain lagi layari di http://mymedia2u.blogspot.com

Koleksi cerita & video  kelakar, lucu, lawak.  untuk gelak &  hiburkan hati anda. Kelakarnya layari di laman ini. http://kelakar2u.blogspot.com

 Malaysia Blogger

All Malaysian Bloggers Project

 Info Tetamu